Lungekrefts mørke tall

FAKTA 1

Lungekreft er krefttypen som tar flest liv! 

FAKTA 2

Prognosen er veldig dårlig og få lever etter 5 år.

FAKTA 3

Lungekreftforeningen er en av de svakeste pasientforeningene i Kreftforeningen målt ut fra antall medlemmer på antall diagnoser. Brystkreftforeningen er en sterk forening man kan se opp til og sammenlikne seg med gitt antall som rammes. Lungekreftforeningen har kun 500 medlemmer, bryst har 14 500. Brystkreftforeningen har 5 ansatte, lunge har ingen. En sterk pasientforening er viktig! Kjenner du noen med lungekreft? Meld deg inn her.

FAKTA 4

20% av dem som får lungekreft har aldri røkt. Det er like mange som dør av eggstokkreft, hudkreft eller lymfekreft hvert år.

FAKTA 5

Det er stor skjevhet i fordelingen av forskningsmidlene.