I media

Video om Dyannes historie: https://www.youtube.com/watch?v=Vyy08jP33K8

NRK nov.16: Klemmen som fant kreft.

Dagsavisen aug.16: Om luftforurensning.